peter baumann

Pearls of kraut rock vol 82: Peter Baumann – Bicentennial present – 1976

di Roberto Giannini, pubblicato il 17 Maggio 2019

Song:  Bicentennial present Band: Peter Baumann Year: 1976 Album: Romance Label:  Virgin City:  Berlin Members: Peter Baumann (all keyboard instruments)